Zamówienie Nr 210182 - 2013 z dnia 2013-05-31 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 209806 - 2013 data 29.05.2013 r.

Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 209806 - 2013 data 29.05.2013 r.
Numer 210182 - 2013
Data wydania 2013-05-31

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 209806-2013 z dnia 2013-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań odbywających się w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej współfinansowanego ze środków...
Termin składania ofert: 2013-06-05

Numer ogłoszenia: 210182 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 209806 - 2013 data 29.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, fax. 085 6824220.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 15:30, miejsce: Starsotwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 ajnówka I piętro sekretariat, pok. nr 19.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2013 godzina 11:00, miejsce: Starsotwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka I piętro sekretariat, pok. nr 19.

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-05-31

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-05-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-05-31