Zamówienie Nr 210190 - 2013 z dnia 2013-05-31 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 95057 - 2013 data 29.05.2013

Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 95057 - 2013 data 29.05.2013
Numer 210190 - 2013
Data wydania 2013-05-31


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 95057-2013 z dnia 2013-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług facylitatorskich podczas spotkań Platformy Dialogu i Współpracy, spotkań Rady Programowej oraz spotkań edukacyjnych w świetlicach wiejskich realizowanych w ramach projektu Platforma...
Termin składania ofert: 2013-06-05

Numer ogłoszenia: 210190 - 2013; data zamieszczenia: 31.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 95057 - 2013 data 29.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, fax. 085 6824220.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina: 15:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka, sekretariat, pok. nr 19 (I piętro).
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2013 godzina: 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka, sekretariat, pok. nr 19 (I piętro).

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-05-31

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-05-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-05-31