Zamówienie Nr 230301 - 2013 z dnia 2013-10-31 - Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 223269 - 2013 data 24.10.2013 r.

Tytuł Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 223269 - 2013 data 24.10.2013 r.
Numer 230301 - 2013
Data wydania 2013-10-31

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 223269-2013 z dnia 2013-10-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
1. Przedmiotem zamówienia są usługi ekspertów na potrzeby procesu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów, wykładów,...
Termin składania ofert: 2013-11-05

Numer ogłoszenia: 230301 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 223269 - 2013 data 24.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, fax. 085 6824220.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A.Zina 1, Sekretariat, pokój nr 19 (I piętro)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A.Zina 1, Sekretariat, pokój nr 19 (I piętro)..

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Gorbacz Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2013-10-31

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-11-01

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-11-01

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-11-01