Zamówienie Nr 524164-N-2019 z dnia 2019-03-20 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dot. Zamówienia Nr 524164-N-2019, Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego

Tytuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dot. Zamówienia Nr 524164-N-2019, Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego
Numer 524164-N-2019
Data wydania 2019-03-20

Hajnówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 524164-N-2019
Data: 12/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data:20.03.2019, godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:25.03.2019, godz.12:00

_______________________________________________________________________________________

Hajnówka, 20.03.2019 r.

OA.272.15.2019         

 

Wszyscy Oferenci

postępowania przetargowego dotyczącego zamówienia pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego”,  znak postępowania: OA.272.15.2019,

 

            W związku z zamieszczeniem w dniu 20.03.2019 r. odpowiedzi na pytania istotnych dla Oferentów, związanych z postępowaniem przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego”, znak postępowania: OA.272.15.2019, w dniu 20.03.2019 r. został przedłużony termin składania ofert do dnia 25.03.2019 r. . Informacja została zamieszczona na  stronie UZP oraz BIP na stronie internetowej Powiatu Hajnowskiego  

http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/?p=2019

            W związku z powyższym zwracamy Państwa ofertę, prosimy o zapoznanie sie z umieszczonymi na stronie odpowiedziami na pytania i zapraszamy do złożenia oferty w zmienionym terminie. 

                                                            

            Starosta Hajnowski

            Andrzej Skiepko

____________________________________________________________________________________

Pytania do przetargu z dnia 22.03.2019

Pytania do przetargu z dni 21-22.03.2019

 Pytania do przetargu z dnia 20.03.2019

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-03-20

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-03-22

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-03-20