Zamówienie Nr 540009595-N-2019 z dnia 2019-01-16 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dotyczy Ogłoszenia nr 540009595-N-2019 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży "Zaakceptuj żubra"

Tytuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dotyczy Ogłoszenia nr 540009595-N-2019 Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży "Zaakceptuj żubra"
Numer 540009595-N-2019
Data wydania 2019-01-16

Ogłoszenie nr 540009595-N-2019 z dnia 16-01-2019 r.

Hajnówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 503760-N-2019
Data: 15-01-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl, www.puszczailudzie.info

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ XI
Punkt: 1,2
W ogłoszeniu jest: Miejsce i termin składania ofert 1. Miejsce składania ofert – Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, I piętro, pokój Nr 19 (sekretariat) 2. Termin złożenia ofert – do dnia 23.01.2019 r. do godz. 10:00. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego sala Nr 12 w dniu 23.01.2019 r. o godz. 10:15.
W ogłoszeniu powinno być: Miejsce i termin składania ofert 1. Miejsce składania ofert – Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, I piętro, pokój Nr 19 (sekretariat) 2. Termin złożenia ofert – do dnia 24.01.2019 r. do godz. 10:00. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego sala Nr 12 w dniu 24.01.2019 r. o godz. 10:15.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: SIWZ XXVII
Punkt: 10
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Załącznik nr 10 do SIWZ o treści: Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-01-16

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-01-16

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-01-16