Zamówienie Nr 540034939-N-2019 z dnia 2019-02-22 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dotyczy przetargu nieograniczonego dotyczącego udzielenia zamówienia pn. Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska".

Tytuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dotyczy przetargu nieograniczonego dotyczącego udzielenia zamówienia pn. Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska".
Numer 540034939-N-2019
Data wydania 2019-02-22

Znak sprawy: OA. 272.10.2019                                                                           Hajnówka, 22.02.2019 r.                                   

 

Powiat  Hajnowski

17-200 Hajnówka, ul.A.Zina1 , tel: 856822718; fax: 856824220

 

       Do  wszystkich    uczestników  postępowania prowadzonego w trybie przetargu

               nieograniczonego dotyczącego udzielenia zamówienia pn.

Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska".

 

            Na podstawie art. 38 ust. 4a  ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.),  Zamawiający zmienia treść:

 

  1. Załącznika nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy w zakresie pkt.2:

Jest:

  1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej

za cenę netto ............................................................................................... zł (słownie:..................................................................................................................................) + VAT ..... % (kwota słownie:...............................................................................................), co stanowi cenę brutto___________ złotych (słownie: ___________________________)

 

Powinno być:

  1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

Wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej

za cenę netto ............................................................................................... zł (słownie:..................................................................................................................................) + VAT ..... % (kwota słownie:...............................................................................................), co stanowi cenę brutto___________ złotych (słownie: ___________________________)

 

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do....................................

(Wykonawca może wskazać jeden z następujących terminów: do 27.05.2019 r., do 03.06.2019r., do 10.06.2019 r.)

 

 

            Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28.02.2019 r. do godz.10:00

 

II.W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść:

  1. SIWZ w zakresie pkt. XI. Miejsce i termin składania ofert

Jest:

  1. 2. Termin złożenia ofert – do dnia 02.2019 r. do godz. 10:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego sala Nr 12 w dniu 27.02.2019 r. o godz. 10:15.

 

Powinno być:

  1. 2. Termin złożenia ofert – do dnia 02.2019 r. do godz. 10:00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego sala Nr 12 w dniu 28.02.2019 r. o godz. 10:15.

 

 

                                                                                             Starosta Hajnowski

                                                                                               Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-02-22

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-02-22

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-02-22