Zamówienie Nr 624604-N-2019 z dnia 2019-11-25 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dot. Zamówienia Nr OA.272.50.2019 z dnia 2019-11-19 - Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 2235000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019r roku oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań

Tytuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dot. Zamówienia Nr OA.272.50.2019 z dnia 2019-11-19 - Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 2235000,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019r roku oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań
Numer 540254007-N-2019
Data wydania 2019-11-25
Ogłoszenie nr 540254007-N-2019 z dnia 25-11-2019 r.
Hajnówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 624604-N-2019
Data: 19/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-02
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-12-10

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-11-25

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-12-06

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-11-25