Zamówienie Nr 636197-N-2017 z dnia 2018-01-09 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dotyczy zamówienia Nr 636197-N-2017 z dnia 2017-12-27 - „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W HAJNÓWCE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU HAJNOWSKIEGO”

Tytuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dotyczy zamówienia Nr 636197-N-2017 z dnia 2017-12-27 - „UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W HAJNÓWCE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU HAJNOWSKIEGO”
Numer 636197-N-2017
Data wydania 2018-01-09
Termin składania uwag do oferty 2018-01-16

Hajnówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 636197-N-2017
Data: 27.12.2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 5065858000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17200   Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :Data 09.01.2018; godz. 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :Data 16.01.2018; godz. 12:00

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-01-09

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-01-09