Zamówienie Nr DT.26.12.2017 z dnia 2017-04-10 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 85 ton”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 85 ton”.
Numer DT.26.12.2017
Data wydania 2017-04-10

Hajnówka, dnia 2017-04-10

DT.26.12.2017

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

według rozdzielnika

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 85 ton”.

            

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3, którą złożyła firma:

 

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Cena oferty wynosi: 110 161,20 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

         Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

120232,50

91,62

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

133614,90

82,45

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

110161,20

100,00

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

150970,20

72,97

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-04-10

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-04-10