Zamówienie Nr DT.26.12.2019 z dnia 2019-05-29 - Dostawa zestawu do pracy biurowej, laptopa oraz monitora. UNIEWAŻNIENIE

Tytuł Dostawa zestawu do pracy biurowej, laptopa oraz monitora
Numer DT.26.12.2019
Data wydania 2019-05-29
Termin składania uwag do oferty 2019-06-03

 

Hajnówka, dnia 03 czerwca 2019 r.

DT.26.12.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa zestawu do pracy biurowej, laptopa oraz monitora” prowadzonego w trybie rozeznania cenowego.

 

            Na podstawie § 3 ust. 13 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro – zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, Zamawiający unieważnia ww. postępowanie.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

Zgodnie z § 3 ust. 13 pkt. 2 ww. Regulaminu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały złożone dwie oferty. Obie z nich przekraczały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przewidzianej na realizację zamówienia.

W związku z powyższym postepowanie zostaje unieważnione.

 

 

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Mikołaj Janowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Janowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Data wytworzenia: 2019-05-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-06-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-05-29