Zamówienie Nr DT.26.13.2017 z dnia 2017-04-13 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: „Zakupu wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5 i 8/11”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: „Zakupu wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5 i 8/11”.
Numer DT.26.13.2017
Data wydania 2017-04-13

Hajnówka, dnia 2017-04-13

DT.26.13.2017

 

 

                                                                          

Dotyczy: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5 i 8/11”.

               

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyło:

 

GRANKRUSZ Sp. z o.o

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

 

Cena oferty wynosi: 65 422,40 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

          Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

1.

GRANKRUSZ Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

65 422,40

100,00

MARHURT Marcin Sakowski

ul. Modrzewiowa 19

17-200 Hajnówka

70 088,20

93,34

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-04-13

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-04-13