Zamówienie Nr DT.26.13.2019 z dnia 2019-06-04 - Dostawa zestawu do pracy biurowej, laptopa oraz monitora.NFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Dostawa zestawu do pracy biurowej, laptopa oraz monitora
Numer DT.26.13.2019
Data wydania 2019-06-04
Termin składania uwag do oferty 2019-06-07

Hajnówka, dnia 13 czerwca 2019 r.

DT.26.13.2019

 

INFORMACJA

O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa zestawy do pracy biurowej, laptopa oraz monitora”

 

  1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucił ofertę nr 4, złożoną przez: INFOMECHJanusz Mizera, ul. Okulickiego  95, 37-450 Stalowa Wola.

Uzasadnienie faktycznie i prawne: Treść oferty nie odpowiada Warunkom Zamówienia określonym przez Zamawiającego. Zamawiający w Warunkach Zamówienia określił, że przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do pracy biurowej, laptopa oraz monitora a Wykonawca dostarczy własnym transportem przedmiot zamówienia do siedzimy Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz zainstaluje wszystkie programy i oprogramowania. Ww. Wykonawca w dniu 11.06.2019 r. złożył oświadczenie w którym poinformował, że ze względu na niedopatrzenie odnośnie usługi montażu sprzętu komputerowego w siedzibie Zamawiającego nie jest w stanie wykonać świadczenia dostawy. W związku z powyższym uznano, że treść oferty nie odpowiada Warunkom Zamówienia i przedmiotową ofertę odrzucono. 

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 3złożoną przez:

OPTINEXZbigniew Walicki

Jonakjatysa 4, 16-300 Augustów

Cena brutto: 7 800,00 zł

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Cena wybranej oferty jest najniższa przez co uzyskała maksymalną ilość punktów. Treść oferty odpowiada Warunkom Zamówienia określonym przez Zamawiającego.

 

3.ZESTAWIENIE OFERT

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty, którym przyznano punkty:

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (lub informacja o innych kryteriach)

Przyznane punkty

1.

3GIGA S.C.

P. Kamiński, M. Urbiel

ul. Hetmańska 55

15-727 Białystok

8 400,00

92,86

2.

Komserwis Sp. z o.o.

15-044 Białystok

ul. Piasta 16

8 430,00

92,53

3.

OPTINEX

Zbigniew Walicki

Jonakjatysa 4

16-300 Augustów

7 800,00

100,00

4.

INFOMECH

Janusz Mizera

ul. Okulickiego  95

37-450 Stalowa Wola

7 549,84

oferta odrzucona

5.

Artland

Łaszczuk Kamil

17-200 Hajnówka

ul. ks. Wierobieja 30/19

8 360,00

93,30

 

 

Otrzymują:

  1. Uczestnicy postępowania
  2. Strona internetowa BIP Powiatu Hajnowskiego
  3. -a/a-

                                                                                                                                               DYREKTOR

Sprawę prowadzi:                                                                                             Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Aleksandra Majewska, tel. 85 683 20 01                                                                     Mikołaj Janowski

_____________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 04 czerwca 2019 r.

DT.26.13.2019

 

Zaproszenie

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego postępowaniu pn. „Dostawa zestawu do pracy biurowej, laptopa oraz monitora”.

Oferty należy złożyć do 07 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 pisemnie na adres ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka  lub elektronicznie na adres email zdp@powiat.hajnowka.pl. 

W załączeniu przekazuje Warunki Zamówienia wraz z formularzem ofertowym oraz projektem umowy.

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Mikołaj Janowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Janowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Data wytworzenia: 2019-06-04

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-06-13

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-06-04