Zamówienie Nr DT.26.14.2017 z dnia 2017-05-12 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1614B Podrzeczany – Leniewo w ilości 378 m3”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1614B Podrzeczany – Leniewo w ilości 378 m3”.
Numer DT.26.14.2017
Data wydania 2017-05-12

Hajnówka, dnia 2017-05-12

DT.26.14.2017

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę kruszywa naturalnego na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1614B Podrzeczany – Leniewo w ilości 378 m3”.

            

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

 

Cena oferty wynosi łącznie 11 158,56 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

         W określonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła tylko jedna oferta. Spełniała ona wymagania określone w Warunkach Zamówienia, a cena wykonania zamówienia mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

1.

P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

11 158,56

100,00

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-05-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-05-12