Zamówienie Nr DT.26.15.2017 z dnia 2017-05-08 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11 i 16/25”.

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11 i 16/25”.
Numer DT.26.15.2017
Data wydania 2017-05-08
Termin składania uwag do oferty 2017-05-16

                                                                                                 Hajnówka, 2017-05-08

DT.26.15.2017                        

 

                                      

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11 i 16/25”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych” na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w terminie do dnia 16.05.2017 r. do godziny 13:00.

 

 

 

 

Z poważaniem

 Krystyna Miszczuk

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-05-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-05-08