Zamówienie Nr DT.26.15.2017 z dnia 2017-05-16 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11 i 16/25”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11 i 16/25”.
Numer DT.26.15.2017
Data wydania 2017-05-16

Hajnówka, dnia 2017-05-16

DT.26.15.2017

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11 i 16/25”.

            

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

GRANKRUSZ Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

 

Cena oferty wynosi łącznie 26 339,22 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

         W określonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła tylko jedna oferta. Spełniała ona wymagania określone w Warunkach Zamówienia, a cena wykonania zamówienia mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

1.

GRANKRUSZ Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

26 339,22

100,00

 

 

Z poważaniem

Krystyna Miszczuk

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-05-16

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-05-16