Zamówienie Nr DT.26.16.2017 z dnia 2017-05-24 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 19 ton”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 19 ton”.
Numer DT.26.16.2017
Data wydania 2017-05-24

Hajnówka, dnia 2017-05-24

DT.26.16.2017

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 19 ton”.

          

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3, którą złożyła firma:

 

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Cena oferty wynosi: 26 174,40 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

        Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

1.

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

36 457,20

71,79

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

29 212,50

89,60

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

26 174,40

100,00

 

 

 

Z poważaniem

Krystyna Miszczuk

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-05-24

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-05-24