Zamówienie Nr DT.26.17.2017 z dnia 2017-06-20 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych w mieście Hajnówka”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych w mieście Hajnówka”.
Numer DT.26.17.2017
Data wydania 2017-06-20

Hajnówka, dnia 2017-06-20

DT.26.17.2017

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

według rozdzielnika

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych w mieście Hajnówka”.

            

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

ROAD COLOR

Adam Kościelniak, Rafał Jodzie

Spółka Cywilna

Łumbie 4

16-500 Sejny

 

Cena oferty wynosi: 8 477,68 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

         Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

1.

ROAD COLOR

Adam Kościelniak, Rafał Jodzie

Spółka Cywilna

Łumbie 4

16-500 Sejny

8 477,68

100,00

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

18 609,56

45,56

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A.

ul. Wapienna 10

87-100 Toruń

14 156,08

59,88

 

 

Krystyna Miszczuk

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-06-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-06-21