Zamówienie Nr DT. 26.18.2017 z dnia 2017-06-20 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi powiatowej Nr 1614B Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb”.

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi powiatowej Nr 1614B Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb”.
Numer DT. 26.18.2017
Data wydania 2017-06-20
Termin składania uwag do oferty 2017-06-28

Hajnówka, dnia 2017-06-20

DT. 26.18.2017

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi powiatowej Nr 1614B Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

 

Oferty należy złożyć w formie pisemnej. Osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, pokój Nr 4 lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej” na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w terminie do dnia 28.06.2017 r. do godziny 12:00.

 

Informujemy, że warunki zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami dostępne są również na stronie internetowej www.powiat.hajnowka.pl w zakładce Przetargi dla zadania pn. „Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi powiatowej Nr 1614B Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb”.

 

 

Załączniki:

1. Warunki Zamówienia

 

 

Z poważaniem,

 

Krystyna Miszczuk

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-06-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-06-21