Zamówienie Nr DT.26.18.2017 z dnia 2017-06-28 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi powiatowej Nr 1614B Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi powiatowej Nr 1614B Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb”.
Numer DT.26.18.2017
Data wydania 2017-06-28

Hajnówka, dnia 2017-06-28

DT.26.18.2017

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi powiatowej Nr 1614B Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb”.

               

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3, którą złożyła firma:

 

GEOWYCENA

Biuro Geodezji i Wyceny Nieruchomości

Bazyli Ławrynowicz

  1. 3 Maja 10

17-200 Hajnówka

 

Cena oferty wynosi: 1 000,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

          Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena oferty brutto [zł] Otrzymana ilość punktów
1. WRÓBEL Pracowania Geodezyjno – Kartograficzna s.c. ul. Mickiewicza 50/54 17-100 Bielsk Podlaski 1 200,00 83,33
2. GEOGLOBE Usługi Geodezyjno – KartograficzneMirosław Gryka ul. Łąkowa 3017-200 Hajnówka 1 071,00 93,37
3. Biuro Geodezji i Wyceny NieruchomościBazyli Ławrynowicz ul. 3 Maja 1017-200 Hajnówka 1 000,00 100,00

 

 

 

Z poważaniem,

 

Krystyna Miszczuk

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-06-28

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-07-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-07-03