Zamówienie Nr DT.26.18.2019 z dnia 2019-07-10 - Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych w mieście Hajnówka ROZSTRZYGNIĘTE

Tytuł Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych w mieście Hajnówka
Numer DT.26.18.2019
Data wydania 2019-07-10
Termin składania uwag do oferty 2019-07-18

Hajnówka, dnia 18 lipca 2019 r.

DT.26.18.2019

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego pn. „Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych w mieście Hajnówka”.

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, złożoną przez Wykonawcę:

 

ROAD COLOR Adam Kościelak Rafał Jodzis

Spółka Cywilna

Łumbie 4

16-500 Sejny

 

 

Cena oferty wynosi 11.973,91 zł brutto.

 

Uzasadnienie: Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Wykonawca

Adres

Cena oferowana brutto

Ilość otrzymanych punków

1.

ROAD COLOR Adam Kościelak Rafał Jodzis Spółka Cywilna

Łumbie 4

16-500 Sejny

11.973,91 zł

100,00 pkt

 

2.

MK Michał Kołodziejczyk

ul. Słoneczna 2B

42-311 Żarki Letnisko

13.062,45 zł

91,67 pkt

 

3.

Pasmal Magdalena Sadowska

Brzydowo 40

14-100 Ostróda

13.274,85 zł

90,20 pkt

 

4.

„Nocek” Adam Noceń

Sadowice

ul. Dworcowa 10

5-080 Kąty Wrocławskie

15.239,52 zł

78,57 pkt

 

5.

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki

ul. Szosa Baranowicka 37

15-521 Białystok

24.492,13 zł

48,89 pkt

 

6.

Przedsiębiorstwo Robót Lądowych Mielechowicz Jacek

ul. Mickiewicza 1/49

19-300 Ełk

18.287,44 zł

65,48 pkt

 

 

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

_______________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 10 lipca 2019 r.

DT.26.18.2019

 

Zaproszenie

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego postępowaniu pn. Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych w mieście Hajnówka.

Oferty należy złożyć do 18 lipca 2019 r. do godziny 12:00 pisemnie na adres ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka. 

W załączeniu przekazuje Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.

 

 

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: DYREKTOR Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-07-10

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-07-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-07-10