Zamówienie Nr DT.26.19.2017 z dnia 2017-10-03 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup posypywarki (piaskarki) do zimowego utrzymania dróg”

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup posypywarki (piaskarki) do zimowego utrzymania dróg”
Numer DT.26.19.2017
Data wydania 2017-10-03

Hajnówka, dnia 2017-10-03

DT.26.19.2017

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup posypywarki (piaskarki) do zimowego utrzymania dróg”.

   

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

OZAMET Sp. z o.o.

  1. Lipowa 61

11-042 Jonkowo

 

Cena oferty wynosi: 92 250,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         W określonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła tylko jedna oferta. Spełniała ona wymagania określone w Warunkach Zamówienia.

 

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego zawarte w Warunkach Zamówienia, której przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

1.

OZAMET Sp. z o.o.

ul. Lipowa 61

11-042 Jonkowo

92 250,00

100,00

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-10-03

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-03