Zamówienie Nr DT.26.2.2021 z dnia 2021-05-05 - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn Remont odcinków dróg powiatowych nr 1635B oraz 1638B metodą nakładki asfaltowej

Tytuł Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn Remont odcinków dróg powiatowych nr 1635B oraz 1638B metodą nakładki asfaltowej
Numer DT.26.2.2021
Data wydania 2021-05-05

Hajnówka, dnia 05 maj 2021 r.

Zarząd Dróg Powiatowych

w Hajnówce

ul. Bielska 41,

17-200 Hajnówka

DT.26.2.2021

Informacja

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 2021/BZP 00035918/01 z dnia 19 kwietnia 2021 roku pn Remont odcinków dróg powiatowych nr 1635B oraz 1638B metodą nakładki asfaltowej

            Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Powiat Hajnowski, reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę:

Ogółem:

            Netto             - 488 213,84  zł

            VAT 23%      -112 289,19 zł

            Brutto            -600 503,03 zł

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: GŁÓWNY KSIĘGOWY Świetłana Karpiuk

Data wytworzenia: 2021-05-05

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2021-05-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2021-05-05