Zamówienie Nr DT.26.2.2021 z dnia 2021-05-05 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych nr 1635B oraz 1638B metodą nakładki asfaltowej

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych nr 1635B oraz 1638B metodą nakładki asfaltowej
Numer DT.26.2.2021
Data wydania 2021-05-05

Hajnówka, dn. 05.05.2021 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych

w Hajnówce

ul. Bielska 41,

17-200 Hajnówka

 

Znak sprawy: DT.26.2.2021

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00035918/01

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych nr 1635B oraz 1638B metodą nakładki asfaltowej

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) informuje, iż do dnia 05.05.2021 r. do godz. 11:00 wpłynęły 4 oferty.

Dane z otwarcia ofert:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena zł brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika budowy

1.

BK-TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j.

Hryniewicze 66

15-378 Białystok

810 419,45

24 miesiące

50 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 183

608 956,71

24 miesiące

71 miesięcy

3.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska10

05 800 Pruszków

697 352,55

24 miesiące

37 miesięcy

4.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul. Produkcyjna 102

15-680 Białystok

595 712,89

24 miesiące

41 miesięcy

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor ZDP Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2021-05-05

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2021-05-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2021-05-05