Zamówienie Nr DT.26.20.2017 z dnia 2017-08-16 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.Dotyczy: Zamówienia nr 559887-N-2017 z dnia 2017-07-28 r. pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.Dotyczy: Zamówienia nr 559887-N-2017 z dnia 2017-07-28 r. pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”
Numer DT.26.20.2017
Data wydania 2017-08-16

 

Hajnówka, dnia 2017-08-16

DT.26.20.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Zamówienia nr 559887-N-2017 z dnia 2017-07-28 r. pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”

Zamówienie realizowane w następujących częściach:

Część Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród

Część Nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), informuje się że w dniu 16.08.2017 r. o godzinie 10.30 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.20.2017

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

Ogółem:

Netto - 960 569,75 zł

Brutto - 1 181 500,79 zł

w tym:

Część Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród:

Netto – 624 796,34 zł

Brutto – 768 499,50 zł

Część Nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród:

Netto – 335 773,41 zł

Brutto – 413 001,29 złW przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2017-08-16 godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta, na poszczególne części zamówienia :

Część Nr 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1668B Starzyna – Górny Gród:

  1. Oferta nr 1

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki

ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

Cena oferty brutto wynosi: 754 030,38 zł

Gwarancja i rękojmia: 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 10.10.2017 r.

Warunki płatności: Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. płatność 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Część Nr 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1666B Witowo – Długi Bród:

  1. Oferta nr 1

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki

ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

Cena oferty brutto wynosi: 439 045,89 zł

Gwarancja i rękojmia: 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 10.10.2017 r.

Warunki płatności: Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. płatność 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-08-16

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-08-16

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-08-16