Zamówienie Nr DT.26.20.2018 z dnia 2018-11-16 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Zamówienie: . „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2018/2019”.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Tytuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Zamówienie: . „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2018/2019”.
Numer DT.26.20.2018
Data wydania 2018-11-16
Termin składania uwag do oferty 2018-11-26

Hajnówka, dnia 2018-11-27

DT.26.20.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn. „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2018/2019”.

 

 

            Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że unieważnia ww. postepowanie.

 

Uzasadnienie

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 26 listopada 2018 r. godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2018-11-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-11-19