Zamówienie Nr DT.26.21.2017 z dnia 2017-07-26 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dotyczy: Zamówienia nr 548524-N-2017 z dnia 2017-07-11 r. pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach”

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dotyczy: Zamówienia nr 548524-N-2017 z dnia 2017-07-11 r. pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach”
Numer DT.26.21.2017
Data wydania 2017-07-26

Hajnówka, dnia 2017-07-26

DT.26.21.2017

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

Dotyczy: Zamówienia nr 548524-N-2017 z dnia 2017-07-11 r. pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach”

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), informuje się że w dniu 26.07.2017 r. o godzinie 10.30 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.21.2017.

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

Ogółem:

            Netto              - 973 711,65 zł

            Brutto            - 1 197 665,33 zł

 

                W przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1747B ul. Boćkowska w Kleszczelach” do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2017-07-26 godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta na realizację zamówienia, jak niżej:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe

„MAKSBUD” Spółka z o.o.

  1. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty brutto wynosi: 1 235 274,97 zł

Gwarancja i rękojmia: 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 24.11.2017 r.

Warunki płatności: Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. płatność 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

 

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczukj, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-07-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-07-26

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-07-26