Zamówienie Nr DT.26.22.2019 z dnia 2019-08-06 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B oraz w okresie gwarancji i rękojmi. ZAWIADMOENIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B oraz w okresie gwarancji i rękojmi
Numer DT.26.22.2019
Data wydania 2019-08-06
Termin składania uwag do oferty 2019-08-13

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul.Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 06września 2019 r.

DT.26.22.2019

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. ”Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B oraz w okresie gwarancji i rękojmi”.

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu.

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, złożoną przez Wykonawcę:

 

Biuro Projektów i Usług Budowlanych

mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

  1. Skarpowa 3

17-200 Hajnówka

 

Cena oferty wynosi 82.902,00zł brutto.

 

Uzasadnienie:W prowadzonym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta.Spełnia ona wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone przez Zamawiającego w Warunkach Zamówienia. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała 100,00 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której przyznano punktację, jak niżej:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto

Punktacja

1.

Biuro Projektów i Usług Budowlanych mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3

17-200 Hajnówka

82.902,00 zł

100,00 pkt.

 

                Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

 

________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 06sierpnia 2019 r.

DT.26.22.2019

 

Zaproszenie

 

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Rozbudowa ulicy Pałacowej (dawniej Olgi Gabiec) w Białowieży – droga powiatowa nr 1649B oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

Oferty należy złożyć do 13sierpnia2019 r. do godziny 12:00 pisemnie na adres ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

W załączeniu przekazuje Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.

 

 

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

RODO

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

  • w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-08-06

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-09-06

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-08-06