Zamówienie Nr DT.26.23.2017 z dnia 2017-08-03 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr 553346-N-2017 z dnia 2017-07-18 r. pn. „Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej w Czeremsze – droga powiatowa Nr 1779B”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr 553346-N-2017 z dnia 2017-07-18 r. pn. „Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej w Czeremsze – droga powiatowa Nr 1779B”
Numer DT.26.23.2017
Data wydania 2017-08-03

Hajnówka, dnia 2017-08-03

DT.26.23.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr 553346-N-2017 z dnia 2017-07-18 r.  pn. „Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej w Czeremsze – droga powiatowa Nr 1779B”

 

            Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia ww. postępowanie.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej”.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 02 sierpnia 2017 r. godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta.

Cena złożonej oferty tj. brutto 300 426,28 zł przekracza kwotę którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. brutto 204 045,50 zł. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. 

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-08-03

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-08-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-08-03