Zamówienie Nr DT.26.27.2017 z dnia 2017-09-01 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dotyczy: Zamówienia nr 574069-N-2017 z dnia 2017-08-18 pn. „Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej w Czeremsze – droga powiatowa nr 1779B”

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dotyczy: Zamówienia nr 574069-N-2017 z dnia 2017-08-18 pn. „Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej w Czeremsze – droga powiatowa nr 1779B”
Numer DT.26.27.2017
Data wydania 2017-09-01

Hajnówka, dnia 2017-09-01

DT.26.27.2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: Zamówienia nr 574069-N-2017 z dnia 2017-08-18 pn. „Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej w Czeremsze – droga powiatowa nr 1779B”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), informuje się że w dniu 01.09.2017 r. o godzinie 10.30 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.27.2017

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

Ogółem:

            Netto               - 166 411,32 zł

            Brutto             - 204 685,92 zł

 

            W przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej w Czeremsze – droga powiatowa Nr 1779B” do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2017-09-01 godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta, jak niżej:

 

  1. Oferta nr 1

INFRA INSTAL Sp. z o.o.

  1. Jagiellońska 39

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty brutto wynosi: 271 978,03 zł

Gwarancja i rękojmia: 60 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 20.10.2017 r.

Warunki płatności: Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. płatność 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-09-01

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-09-01