Zamówienie Nr DT.26.28.2017 z dnia 2017-10-05 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka”.

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka”.
Numer DT.26.28.2017
Data wydania 2017-10-05

Hajnówka, dnia 2017-10-05

DT.26.28.2017

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka”.

             

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2, którą złożyła firma:

 

GPS Jan Andrzejuk

17-100 Bielsk Podlaski

  1. Zielona 10

Cena oferty wynosi 43 283,70 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

          Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

1.

Grankrusz Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

45015,05

96,15

2.

GPS Jan Andrzejuk

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Zielona 10

43283,70

100,00

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-10-05

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-05

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-05