Zamówienie Nr DT.26.29.2017 z dnia 2017-09-19 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli

Tytuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli
Numer DT.26.29.2017
Data wydania 2017-09-19
Termin składania uwag do oferty 2017-10-03

       Hajnówka, dnia 2017-09-19

DT.26.29.2017

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

       Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienie oferty cenowej na zamówienie pn. „Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli”.

            Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty wraz z załącznikami w terminie do dnia 03.10.2017 r. do godziny 14.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

            Materiały dostępne na stronie www.powiat.hajnowka.pl.

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Załączniki:

  1. Formularz oferty na wykonanie zamówienia
  2. Projekt umowy – zał. Nr 1
  3. Oświadczenie o prawie do dysponowania

    piaskiem – zał. Nr 1 do Umowy 

  1. Wykaz podwykonawców – zał. Nr 2

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-09-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-09-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-09-19