Zamówienie Nr DT.26.29.2017 z dnia 2017-10-04 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli”.

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli”.
Numer DT.26.29.2017
Data wydania 2017-10-04

Hajnówka, dnia 2017-10-04

DT.26.29.2017

 

 

 

               

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi 6765,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

          Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

1.

P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

6765,00

100,00

2.

STW Andrzej Kiryluk

ul. Wiejska 1

17-200 Hajnówka

11039,25

61,28

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-10-04

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-04

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-04