Zamówienie Nr DT.26.29.2019 z dnia 2019-10-09 - Zakup wraz z dostawą piasku z przeznaczeniem do piaskosli w ilości 250 m3. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Zakup wraz z dostawą piasku z przeznaczeniem do piaskosli w ilości 250 m3
Numer DT.26.29.2019
Data wydania 2019-10-09
Termin składania uwag do oferty 2019-10-21

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 22 października 2019 r.

DT.26.30.2019

 

Otrzymują

według rozdzielnika

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                          

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup wraz z dostawą piasku z przeznaczeniem do piaskosoli w ilości 250 m3”.

               

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

PPHU „TOMEX”

Tomasz Danilewski

ul. Pszeniczna 7

17-200 Hajnówka

Cena oferty brutto: 9.394,12 zł

Oferta, w wyniku badania ofert przeprowadzonego przez zamawiającego, uzyskała 100 punktów.

 

Uzasadnienie wyboru:

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował następującymi Kryterium – cena, waga 100%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

                                                  minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt

                                                 cena badanej kolejno oferty brutto

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone w Warunkach Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryteriów „Cena”, jak niżej:

 

Nr oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Kryterium 1 (100%)

Cena wykonania zamówienia [zł brutto]

Uzyskana ilość punktów [pkt]

1.

PPHU „TOMEX” Tomasz Danilewski

ul. Pszeniczna 7, 17-200 Hajnówka

9.394,12

100,00

2.

STW Andrzej Kiryluk

ul. Wiejska 1, 17-200 Hajnówka

11.377,50

82,57

3.

PHU TRANSKOP, Usługi Transportowe i Koparką, Żwir – Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski

9.840,00

95,47

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

_______________________________________________________________________________________

Hajnówka, dnia 10 października 2019 r.

DT.26.29.2019

 

Zaproszenie

 

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego postępowaniu pn. „Zakup wraz z dostawą piasku z przeznaczeniem do piaskosli w ilości 250 m3

Oferty należy złożyć do 21 października 2019 roku do godziny 15:00 pisemnie na adres ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka. 

W załączeniu przekazuje Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.

 

                                                                                                                             

                                                                                                               DYREKTOR

                                                                                                                            Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                         w Hajnówce

                                                                                                                                    Mikołaj Janowski

 

 

 

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2019-10-09

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-10-22

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-10-09