Zamówienie Nr DT.26.29.2020 z dnia 2020-11-03 - „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1640 B długości ok. 1,100km na terenie Gminy Narewka”.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1640 B długości ok. 1,100km na terenie Gminy Narewka”
Numer DT.26.29.2020
Data wydania 2020-11-03

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 23 listopada 2020 r.

DT.26.29.2020

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                          

Dotyczy: postępowania DT.26.29.2020 pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1640 B o długości ok. 1,100 km na terenie Gminy Narewka”.

 

               

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

DROMAX Usługi Projektowe

Mirosław Goworko                                                                                            

ul.Gruntowa 1/96, 15-706 Białystok

Cena oferty brutto: 60 955,00 zł

Oferta, w wyniku badania ofert przeprowadzonego przez zamawiającego, uzyskała 100 punktów.

Uzasadnienie wyboru:

Przy ocenie ofert Zamawiający kierował następującymi Kryterium – cena, waga 100%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

                                              minimalna cena oferowana brutto

Ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt

                                                cena badanej kolejno oferty brutto

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia określone w Warunkach Zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryteriów „Cena”, jak niżej:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawca

Cena oferty brutto [zł]

Uzyskana ilość punktów

1.

DROMAX Usługi Projektowe Mirosław Goworko                                                                                               ul. Gruntowa 1/96, 15-706 Białystok

60 955,00

 

100,00

2.

BPBK s. a. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego  spółka akcyjna w restrukturyzacji

w Gdańsku

ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk

61 711,56

 

98,77

3.

STRADA Pracownia Projektowa Budownictwa Komunikacyjnego Tomasz Borowik

ul. św. Jana Chrzciciela 47, 15-571 Białystok

72 570,00

 

83,99

4.

DROGOWSKAZ S.C.

M. Gwiazdowski A. Sosnowski

ul. Elewatorska 13 /22, 15-620 Białystok

84 870,00

 

71,02

5.

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński

ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok

72 373,20

 

84,22

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

________________________________________________________

Hajnówka, dnia 16 listopada 2020 r.

 

 

DT.26.29.2020

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: postępowania DT.26.29.2020 pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę i

                rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1640 B o długości ok. 1,100 km na terenie

                Gminy Narewka”.

 

 

  1. W dniu 16 listopada 2020 r. zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego - bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o udzielenie ww. zamówienia publicznego.
  2. W prowadzonym postepowaniu do terminu złożenia ofert tj. do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 12:00 wpłynęły 5 oferty na realizację zamówienia jak niżej:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawca

Cena oferty brutto [zł]

1.

DROMAX Usługi Projektowe

Mirosław Goworko                                                                                               ul. Gruntowa 1/96, 15-706 Białystok

60 955,00

2.

BPBK s. a. Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego spółka akcyjna w restrukturyzacji

w Gdańsku

ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk

61 711,56

3.

STRADA Pracownia Projektowa

Budownictwa Komunikacyjnego Tomasz Borowik

  ul. św. Jana Chrzciciela 47, 15-571 Białystok

72 570,00

4.

DROGOWSKAZ S.C. M. Gwiazdowski A. Sosnowski

ul. Elewatorska 13 /22, 15-620 Białystok

84 870,00

5.

Instytut Doradztwa Inwestycyjnego

Robert Żyliński

ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok

72 373,20

 

  1. Na tym otwarcie ofert zakończono.

 

Sporządził:

Paweł Grygoruk, tel. 86 683 2001

 

 

Zastępca Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Krystyna Miszczuk

 

_________________________________________________________

Hajnówka, dnia 03 listopada 2020 r.

 

DT.26.29.2020

Zaproszenie

          Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego pn.:

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1640 B długości ok. 1,100km na terenie Gminy Narewka”

            Oferty należy złożyć do dnia 16 listopada 2020 roku do godziny 12:00,

1. pisemnie drogą pocztową  na adres ZDP w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka

lub

2. drogą elektroniczną na adres e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl  

W załączeniu przekazuje się Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Mikołaj Janowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2020-11-03

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-11-23

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-11-03