Zamówienie Nr DT.26.31.2017 z dnia 2017-11-10 - Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2017/2018”.

Tytuł Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2017/2018”.
Numer DT.26.31.2017
Data wydania 2017-11-10

Hajnówka, dnia 2017-11-10

DT.26.31.2017

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2017/2018”.

 

Niniejszym informuję, że prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce postępowanie pn. „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2017/2018” zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrano niżej wymienione oferty:

  1. w zakresie ciągnika z pługiem o mocy 140KM i powyżej – 2 sztuki:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

  1. w zakresie samochodu ciężarowego skrzyniowego o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z zamontowanym pługiem klinowym lub skośnym (napęd min. na 2 osie) – 1 sztuka wybrano:

- ofertę nr 1 złożoną przez P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, ŻWIR – PIASEK, Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, cena oferowana 7 776,00 zł – 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta była jedyną ofertą złożoną ww. zakresie w prowadzonym postępowaniu i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

 

III. w zakresie koparko – ładowarki z pługiem skośnym – 1 sztuka wybrano:

- ofertę nr 1 złożoną przez P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, ŻWIR – PIASEK, Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, cena oferowana 5 508,00 zł – 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta była jedyną ofertą złożoną ww. zakresie w prowadzonym postępowaniu i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

 

  1. w zakresie równiarki drogowej lub innego ciężkiego nośnika z zamontowanym pługiem klinowym – 1 sztuka wybrano:

- ofertę nr 1 złożoną przez P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, ŻWIR – PIASEK, Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, cena oferowana 7 776,00 zł – 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta była jedyną ofertą złożoną ww. zakresie w prowadzonym postępowaniu i spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano następującą punktację wg kryterium „cena”.

 Ciągnik z pługiem o mocy 140KM i powyżej – 2 sztuki

Nie wpłynęła żadna oferta.

Samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z zamontowanym pługiem klinowym lub skośnym (napęd min. na 2 osie) – 1 sztuka

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł/h]

Przewidywana liczba godzin

Ogółem [zł]

Liczba punktów

1.  

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR – PIASEK

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

194,40

40

7 776,00

100,00

Koparko – ładowarka z pługiem skośnym – 1 sztuka

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł/h]

Przewidywana liczba godzin

Ogółem [zł]

Liczba punktów

1.

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR – PIASEK

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

183,60

30

5 508,00

100,00

Równiarka drogowa lub inny ciężki nośnik z zamontowanym pługiem klinowym

– 1 sztuka

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto [zł/h]

Przewidywana liczba godzin

Ogółem [zł]

Liczba punktów

1.

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR – PIASEK

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

194,40

40

7 776,00

100,00

 

Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie podpisania umowy w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka. W dniu podpisania umowy przeprowadzone zostanie również szkolenie kierowców i operatorów wybranych Wykonawców w zakresie sposobu i technologii zimowego utrzymania. 

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce inż. Krystyna Miszczuk

Data wytworzenia: 2017-11-10

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2017-11-10

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2017-11-10