Zamówienie Nr DT.26.32.2017 z dnia 2017-11-27 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa zestawu do pracy biurowej”.

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa zestawu do pracy biurowej”.
Numer DT.26.32.2017
Data wydania 2017-11-27

Hajnówka, dnia 2017-11-27

DT.26.32.2017

 

 

Otrzymują

według rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa zestawu do pracy biurowej”.

               

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

ARTLAND

Kamil Łaszczuk

  1. Wierobieja 30 lok. 19

17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi 3 650,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

         W określonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła tylko jedna oferta. Spełniała ona wymagania określone w Warunkach Zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, której przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

1.

ARTLAND

Kamil Łaszczuk

ul. Wierobieja 30 lok. 19

17-200 Hajnówka

3 650,00

100,00

 

 

Otrzymują:

  1. ARTLAND Kamil Łaszczuk
  2. Wierobieja 30 lok. 19

17-200 Hajnówka

  1. Tablica ogłoszeń w m/cu
  2. Strona Internetowa www.powiat.hajnowka.pl
  3. –a/a-

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-11-27

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-11-27

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-11-27