Zamówienie Nr DT.26.36.2017 z dnia 2017-12-15 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dotyczy: Zamówienia nr 629066-N-2017 z dnia 2017-12-07 pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 r.”

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dotyczy: Zamówienia nr 629066-N-2017 z dnia 2017-12-07 pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 r.”
Numer DT.26.36.2017
Data wydania 2017-12-15

Hajnówka, dnia 2017-12-15

DT.26.36.2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy: Zamówienia nr 629066-N-2017 z dnia 2017-12-07 pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 r.”

 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), informuje się że w dniu 15.12.2017 r. o godzinie 10.15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.36.2017

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

Ogółem:

            Netto    - 262 946,34 zł

            Brutto - 323 424,00 zł

Zamówienie podzielone jest na części:

Część 1 - Zadanie 1Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95

Przewidywana ilość: 6 000 litrów

Szacunkowa kwota brutto 28 140,00 zł, w tym netto 22 878,05 zł plus podatek Vat 23% 5 261,95 zł.

Część 2 - Zadanie 2Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON

Przewidywana ilość: 55 000 litrów

Szacunkowa kwota brutto 248 600,00 zł, w tym netto 202 113,82 zł plus podatek Vat 23% 46 486,18 zł.

Część 3 - Zadanie 3Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

Przewidywana ilość: 15 000 litrów

Szacunkowa kwota brutto 43 800,00 zł, w tym netto 35 609,76 zł plus podatek Vat 23% 8 190,24 zł.

Część 4 - Zadanie 4Sukcesywne dostawy gazu LPG

Przewidywana ilość: 1 400 litrów

Szacunkowa kwota brutto 2 884,00 zł, w tym netto 2 344,71 plus podatek Vat 23% 539,29 zł.

 

            W przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 r.” do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2017-12-15 godz. 10:00 wpłynęły oferty, jak niżej:

Część 1 - Zadanie 1Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95

       Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie w tej części zostanie unieważnione.

Część 2 - Zadanie 2Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON

       Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie w tej części zostanie unieważnione.

Część 3 - Zadanie 3Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

  1. Oferta Nr 1

P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna 

Irena Puławska, Roman Puławski

  1. Targowa 84

17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi: 41 850,00 zł brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,10 zł od ceny 1 litra oleju.

Część 4 - Zadanie 4Sukcesywne dostawy gazu LPG

     Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie w tej części zostanie unieważnione.

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-12-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-12-15