Zamówienie Nr DT.26.36.2017 z dnia 2017-12-18 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr 629066-N-2017 z dnia 2017-12-07 pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 roku”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr 629066-N-2017 z dnia 2017-12-07 pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 roku”
Numer DT.26.36.2017
Data wydania 2017-12-18

Hajnówka, dnia 2017-12-18

DT.26.36.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr 629066-N-2017 z dnia 2017-12-07 pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2018 roku”

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że unieważnia ww. postępowanie w niżej wymienionych częściach:

 

Część 1 - Zadanie 1Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 15 grudnia 2017 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że zachodzi przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt. 1 i unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 1.

 

Część 2 - Zadanie 2Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 15 grudnia 2017 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że zachodzi przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt. 1 i unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 2. 

 

Część 4 - Zadanie 4Sukcesywne dostawy gazu LPG

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 15 grudnia 2017 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że zachodzi przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt. 1 i unieważnia przedmiotowe postępowanie w części 4. 

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-12-18

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-12-18

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-12-18