Zamówienie Nr DT.26.4.2021 z dnia 2021-06-07 - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 2021/BZP 00060882/01 z dnia 21 maja 2021 roku pn. Remont odcinków dróg powiatowych Nr 1619B, 1620B, 1623B, 1628B, 1625B położonych w powiecie Hajnowskim metodą nakładki asfaltowej

Tytuł Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 2021/BZP 00060882/01 z dnia 21 maja 2021 roku pn. Remont odcinków dróg powiatowych Nr 1619B, 1620B, 1623B, 1628B, 1625B położonych w powiecie Hajnowskim metodą nakładki asfaltowej
Numer DT.26.4.2021
Data wydania 2021-06-07

Hajnówka, dnia 07 czerwca 2021 r.

Zarząd Dróg Powiatowych

w Hajnówce

ul. Bielska 41,

17-200 Hajnówka

 

DT.26.4.2021

 

Informacja

o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP Nr 2021/BZP 00060882/01 z dnia 21 maja 2021 roku pn. Remont odcinków dróg powiatowych Nr 1619B, 1620B, 1623B, 1628B, 1625B położonych w powiecie Hajnowskim metodą nakładki asfaltowej

            Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Powiat Hajnowski, reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę:

Ogółem:

            Netto             -975 609,75 zł

            VAT 23%      -224 390,25 zł

            Brutto            -1 200 000,00zł

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor ZDP Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2021-06-07

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2021-06-07

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2021-06-07