Zamówienie Nr DT.26.4.2021 z dnia 2021-06-07 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych metodą nakładki : 1628B - Chrabostówka - Łosinka, 1619B - Łosinka - Trywieża , 1625B we wsi Gorodzisko, 1623B we wsi Puciska, 1620B Kuraszewo - Kamień

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych metodą nakładki : 1628B - Chrabostówka - Łosinka, 1619B - Łosinka - Trywieża , 1625B we wsi Gorodzisko, 1623B we wsi Puciska, 1620B Kuraszewo - Kamień
Numer DT.26.4.2021
Data wydania 2021-06-07

Hajnówka, dn. 07.06.2021 r.

                                                     

Zarząd Dróg Powiatowych

w Hajnówce

ul. Bielska 41,

17-200 Hajnówka

 

 

Znak sprawy: DT.26.4.2021

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00060882/01

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie remontu odcinków dróg powiatowych metodą nakładki : 1628B - Chrabostówka - Łosinka, 1619B - Łosinka - Trywieża , 1625B we wsi Gorodzisko, 1623B we wsi Puciska, 1620B Kuraszewo - Kamień

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) informuje, iż do dnia 07.06.2021 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert.

Dane z otwarcia ofert:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena zł brutto

Okres gwarancji

Doświadczenie kierownika budowy

1.

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska10, 05 800 Pruszków

1 436 807,99 zł

24 miesiące

37 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183

1 166 355,81 zł

24 miesiące

72 miesięcy

3.

UNIBEP SA ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

1 358 391,80 zł

24 miesiące

36 miesiące

4.

RUBAU Polska Sp. z o.o., ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa

1 099 743,01 zł

24 miesiące

147 miesięcy

5.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok

1 127 626,09 zł

24 miesiące

36 miesięcy

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

 

Mikołaj Janowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor ZDP Mikołaj Janowski

Data wytworzenia: 2021-06-07

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2021-06-07

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2021-06-07