Zamówienie Nr DT.26.5.2017 z dnia 2017-10-17 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dotyczy: Zamówienia nr 598627-N-2017 z dnia 2017-10-06 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dotyczy: Zamówienia nr 598627-N-2017 z dnia 2017-10-06 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce
Numer DT.26.5.2017
Data wydania 2017-10-17

Hajnówka, dnia 2017-10-17

DT.26.5.2017

 

Otrzymują

wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.), informuje się że w dniu 17.10.2017 r. o godzinie 10.15 zostały otwarte oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.26.5.2017.

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

Ogółem:

            Netto               - 154 471,54 zł

            Brutto             - 189 999,99 zł

 

            W przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce” do terminu złożenia ofert tj. do dnia 2017-10-17 godz. 10:00 wpłynęły oferty, jak niżej:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto [zł]

Gwarancja [miesiące]

Doświadczenie projektanta [liczba dokumentacji]

1.

DROGOWSKAZ s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22,

15-620 Białystok

186 960,00

62

2

2.

DROGOWIEC Sp. z o.o.

ul. Zwierzyniecka 10 lok.3, 15-333 Białystok

219 063,00

62

5

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

Otrzymują:

  1. DROGOWSKAZ s.c.
  2. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
  3. Elewatorska 13/22,

    15-620 Białystok

  1. DROGOWIEC Sp. z o.o.
  2. Zwierzyniecka 10 lok.3

    15-333 Białystok

  1. Tablica ogłoszeń w m/cu
  2. Strona internetowa BIP www.bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl
  3. –a/a-

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2017-10-17

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-17

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-17