Zamówienie Nr DT.26.5.2019 z dnia 2019-02-13 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawę masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 50 ton”..INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawę masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 50 ton”.
Numer DT.26.5.2019
Data wydania 2019-02-13
Termin składania uwag do oferty 2019-02-20

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dnia 2019-02-21

DT.26.5.2019

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę mieszanki mineralno-bitumiczna przy zastosowaniu jako lepiszcze asfaltu modyfikowanego do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości około 50 ton”.

 

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 5, którą złożyła firma:

 

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1k/Kielc

26-065 Piekoszów

 

Cena oferty wynosi 23 370,00 zł brutto.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Uzyskana ilość punktów [pkt]

5.

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1k/Kielc

26-065 Piekoszów

23 370,00

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

23 985,00

97,44

6.

BUDOMEX BIS

Teresa Górniak i Wspólnicy S.C.

Kamieniec 8

28-230 Połaniec

25 522,50

91,57

2.

BITUMIX WG Sp. z o.o.

ul. Hugona Kołłątaja 28/30

25-715 Kielce

25 830,00

90,48

7.

Zakład Usługowo – Handlowy „DEGAMEX” Agnieszka Górniak

ul. Miła 10

28-230 Połaniec

26 998,50

86,56

1.

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki

Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

27 552,00

84,82

4.

Rejon Robót Drogowych

DROG-BUD Sp. z o.o.

ul. I. Krasickiego 18A

32-566 Alwernia

31 611,00

73,93

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

Data wytworzenia: 2019-02-13

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-02-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-02-13