Zamówienie Nr DT.26.8.2017 z dnia 2017-03-09 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości około 40 ton”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości około 40 ton”
Numer DT.26.8.2017
Data wydania 2017-03-09

Hajnówka, dnia 2017-03-09

DT.26.8.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości około 40 ton”

1. Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2, którą złożyło:

PPHU BITUMIX Wiesław Grzegorczyk

ul. Hugona Kołłątaja 28/30

26-715 Kielce

Cena oferty wynosi: 19 630,80 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

         Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

2. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę netto 32 964,00 zł, w przeliczeniu 6 419,32 euro.

 

3. W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Otrzymana ilość punktów

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

21 057,60

93,22

PPHU BITUMIX

Wiesław Grzegorczyk

ul. Hugona Kołłątaja 28/30

26-715 Kielce

19 630,80

100,00

Rejon Robót Drogowych

DROG-BUD Sp. z o.o.

ul. Krasickiego 18A

32-566 Alwernia

24 354,00

80,61

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki ul. Szosa Baranowicza 37

15-522 Białystok

26 764,80

73,35

           

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-03-09

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-03-09