Zamówienie Nr DT.3421.14.2016 z dnia 2016-10-14 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka”.
Numer DT.3421.14.2016
Data wydania 2016-10-14

Hajnówka, dnia 2016-10-14

DT.3421.14.2016

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyło:

 

GPS Jan Andrzejuk

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Zielona 10

 

Cena oferty wynosi: 36 174,30 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

         Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”.

 

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto zł/tona

Otrzymana ilość punktów

GPS Jan Andrzejuk

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Zielona 10

36 174,30

100,00

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe - Budownictwa „TRASA” Sp. z o.o.

21-500 Biała Podlaska

ul. Żeromskiego 7

40 147,20

90,10

 

                                                                                                                                        KIEROWNIK

                                                                                                                                            Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                      w Hajnówce

                                                                                                                                              inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-10-14

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-10-14