Zamówienie Nr DT.3421.15.2016 z dnia 2016-10-13 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli”.
Numer DT.3421.15.2016
Data wydania 2016-10-13

                                                                                                       Hajnówka, dnia 2016-10-13

DT.3421.15.2016

 

                                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 4, którą złożyło:

 

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

 

Cena oferty wynosi: 6 611,25 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

         Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto zł/tona

Otrzymana ilość punktów

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski

Widowo 119

6 611,25

100,00

Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o.

17-200 Hajnówka

ul. Fabryka Chemiczna 19

6 700,43

98,67

Zakład Handlowo – Usługowy Anatol Panasiuk

17-200 Hajnówka

ul. Ogrodowa 58

7 069,43

93,52

STW Andrzej Kiryluk

17-200 Hajnówka

ul. Wiejska 1

7 072,00

93,48

Firma Paweł Kordielewicz

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Mickiewicza 54A/33

7 687,50

86,00

 

                                                                                                                                         KIEROWNIK

                                                                                                                                            Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                      w Hajnówce

                                                                                                                                              inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-10-14

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-10-14