Zamówienie Nr DT.3421.16.2016 z dnia 2016-10-13 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Kruszenie gruzu betonowo-asfaltowego i kamienia polnego w ilości ok. 2 000 ton na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Górnej, 17-200 Hajnówka”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Kruszenie gruzu betonowo-asfaltowego i kamienia polnego w ilości ok. 2 000 ton na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Górnej, 17-200 Hajnówka”.
Numer DT.3421.16.2016
Data wydania 2016-10-13

                                                                                                       Hajnówka, dnia 2016-10-12

DT.3421.16.2016

 

                                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Kruszenie gruzu betonowo-asfaltowego i kamienia polnego w ilości ok. 2 000 ton na placu Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Górnej, 17-200 Hajnówka”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 4, którą złożyło:

 

STW Andrzej Kiryluk

17-200 Hajnówka

ul. Wiejska 1

 

Cena oferty wynosi: 10,95 zł brutto/tona

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

         Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”.

 

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto zł/tona

Otrzymana ilość punktów

STW Andrzej Kiryluk

17-200 Hajnówka

ul. Wiejska 1

10,95

100,00

Usługi Ogólnobudowlane, Roboty Ziemne i transportowe Janusz Kępliński

05-090 Raszyn

Dawidy Bankowe

ul. Starzyńskiego 49

10,97

99,82

SPB

05-520 Parcela

ul. Grzybowska 99

11,62

94,23

VMG Polska Sp. z o.o.

02-830 Warszawa

ul. Mazura 18A

13,46

81,35

P.T.U. „ANNA” Marek Tarasiuk

17-300 Siemiatycze

Klekotowo 3

14,13

77,49

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

17-200 Hajnówka

ul. Łowcza 4

15,38

71,20

 

                                                                                                                                         KIEROWNIK

                                                                                                                                            Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                      w Hajnówce

                                                                                                                                             inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-10-13

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-10-13