Zamówienie Nr DT.3421.17.2016 z dnia 2016-11-08 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: na zamówienie pn. „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2016/2017”

Tytuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: na zamówienie pn. „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2016/2017”
Numer DT.3421.17.2016
Data wydania 2016-11-08
Termin składania uwag do oferty 2016-11-17

Hajnówka, dnia 2016-11-07

DT.3421.17.2016

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

             Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na zamówienie pn. „Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2016/2017”.

        Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty wraz z załącznikami w terminie do dnia 17.11.2016 r. do godz. 14.30 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka pok. Nr 4.

           

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

W Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

Załączniki:

  1. Warunki Zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Formularz cenowy
  4. Formularz Projekt umowy
  5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
  7. Wykaz dróg do odśnieżania
  8. Wykaz sprzętu

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-11-08