Zamówienie Nr DT.3421.17.2016 z dnia 2016-11-21 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO PONOWNEJ OCENY OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami wykonawcy w sezonie 2016/2017”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO PONOWNEJ OCENY OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami wykonawcy w sezonie 2016/2017”.
Numer DT.3421.17.2016
Data wydania 2016-11-21

Hajnówka, dnia 2016-11-21

DT.3421.17.2016

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami wykonawcy w sezonie 2016/2017”.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO PONOWNEJ OCENY OFERT

 

            Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej prowadzonego postępowaniu pn. „Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami wykonawcy w sezonie 2016/2017” oraz zawiadamia o przystąpieniu do powtórzenia czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

           

UZASADNIENIE

 

W dniu 2016-11-21 Zamawiający dopatrzył się w dokonanej przez siebie, niezgodnej z treścią złożonych ofert, czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przeprowadzonej ocenie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie wyboru równiarki drogowej lub innego ciężkiego nośnika z zamontowanym pługiem klinowym nie uwzględniono oferty złożonej przez PPHU TOMEX Tomasz Danilewski, ul. Pszeniczna 7, 17-200 Hajnówka (oferta Nr 2).

Z uwagi na powyższe, Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż podjęte uprzednio czynności oceny są obarczone wadą.

 

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

W Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-11-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-11-21