Zamówienie Nr DT.3421.18.2016 z dnia 2016-12-20 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2017 roku” Nr ogłoszenia: Nr 358519-2016 z dnia 2016-12-05

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2017 roku” Nr ogłoszenia: Nr 358519-2016 z dnia 2016-12-05
Numer DT.3421.18.2016
Data wydania 2016-12-20

Hajnówka, dnia 2016-12-20

DT.3421.18.2016

                                                                                                          

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka informuje, że w przetargu nieograniczonym „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2017 roku” Nr ogłoszenia: Nr 358519-2016 z dnia 2016-12-05, za najkorzystniejsze oferty zostały uznane oferty jak niżej:

 

1. Część 1 - Zadanie 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95:

a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych - przewidywana wielkość zamówienia - 5 000 litrów.

Wybrano ofertę nr 1 firmy:

           „PRONAR” Spółka z o.o.

            ul. Mickiewicza 101 A

          17-210 Narew

Cena oferty wynosi: 23 000,00 zł brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,05 zł od ceny 1 litra obowiązującej w dniu sprzedaży na dystrybutorze.

Uzyskane punkty:

cena – 60 pkt,

rabat – 40 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

             Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała łącznie 100 punktów.

Informujemy, że na część 1 przedmiotowego postępowania na Zadanie 1 - Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95, złożono tylko jedną ofertę.

             Cena złożonej ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 24 538,50 zł. brutto.

               Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

2. Część 2 - Zadanie 2 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON:

a) paliwa odbierane będą przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy, umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych - - przewidywana wielkość zamówienia - 68 000 litrów.

Wybrano ofertę nr 1 firmy:

           „PRONAR” Spółka z o.o.

            ul. Mickiewicza 101 A

          17-210 Narew

Cena oferty wynosi: 300 560,00 zł brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,05 zł od ceny 1 litra obowiązującej w dniu sprzedaży na dystrybutorze.

Uzyskane punkty:

cena – 60 pkt,

rabat – 40 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

             Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała łącznie 100 punktów.

Informujemy, że na część 2 przedmiotowego postępowania na Zadanie 2 - Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON, złożono tylko jedną ofertę.

             Cena złożonej ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 327 032,40 zł. brutto.

               Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

3. Część 3 - Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

a) dostawy lekkiego oleju opałowego przy użyciu środków transportu (cysterną) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska   na miejsce lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie grzewczym w 2017 r.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie w postaci świadczeń cząstkowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w ilości szacunkowej: przewidywana wielkość zamówienia – 18 000 litrów.

Wybrano ofertę nr 3 firmy:

            P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna

          Irena Puławska, Roman Puławski

           ul. Targowa 84

           17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi: 51 840,00 zł brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,10 zł od ceny 1 litra obowiązującej w dniu sprzedaży.

Uzyskane punkty:

cena – 60 pkt,

rabat – 40 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

              Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w wymaganych kryteriach uzyskała łącznie 100,00 pkt.

             Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała łącznie 100 punktów.

             Cena złożonej ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 59 999,40 zł. brutto.

               Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

             Informujemy, że w części 3 przedmiotowego postępowania na Zadanie 3 - Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego złożono niżej wymienione oferty:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto / punktacja

Rabat/punktacja

Łączna punktacja

1

„PRONAR” Spółka z o.o.

  ul. Mickiewicza 101 A

17-210 Narew

Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych

15-399 Białystok ul. Handlowa 6H

53 640,00 zł

 

57,97 pkt.

 

 

 

0,00 zł

 

0,00 pkt

 

 

57,97 pkt.

2

REKCHEM Sp. z o.o.

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Żwirki i Wigury 83

52 020,00 zł

 

59,79 pkt

0,09 zł

 

36,,00 pkt

 

95,79 pkt

3

P.P.H.U. OPAL Spółka Jawna   Irena Puławska, Roman Puławski

  ul. Targowa 84

17-200 Hajnówka

51 840,00 zł

 

60,00 pkt

0,10 zł

 

40,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

 

4. Część 4 - Zadanie 4 - Sukcesywne dostawy gazu LPG:      

a) gaz LPG odbierany będzie przez Zamawiającego na stacji LPG Wykonawcy umiejscowionej w granicach   administracyjnych miasta Hajnówka w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

b) przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych w ilości - przewidywana wielkość zamówienia - 1 500 litrów.

Wybrano ofertę nr 1 firmy:

            „PRONAR” Spółka z o.o.

            ul. Mickiewicza 101 A

          17-210 Narew

Cena oferty wynosi: 3 270,00 zł. brutto.

Stały rabat oferty wynosi: 0,00 zł od ceny 1 litra obowiązującej w dniu sprzedaży na dystrybutorze.

Uzyskane punkty:

cena – 60 pkt,

rabat – 0 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

            Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w wymaganych kryteriach uzyskała łącznie 60,00 pkt.

             Informujemy, że w części 4 przedmiotowego postępowania na Zadanie 4 - Sukcesywne dostawy gazu LPG, złożono tylko jedną ofertę.

             Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała łącznie 60 punktów.

             Cena złożonej ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj.

3 745,35 zł. brutto.

               Umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-12-20

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-12-20