Zamówienie Nr DT/PG/5111-3/16 z dnia 2016-10-17 - ZAWIADOMIENIE O WYNIKU AUKCJI na sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYNIKU AUKCJI na sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka.
Numer DT/PG/5111-3/16
Data wydania 2016-10-17

Hajnówka, dnia 14.10.2016 r.

 

DT/PG/5111-3/16

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU AUKCJI

 

            Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, o wyniku aukcji ustnej (opisanej w ogłoszeniu DT/PG/5111-3/16 z dnia 12.09.2016 r.) na sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka.

Sprzedaż „drzew na pniu” została ujęta w jednym zadaniu – Zadanie nr 1, które obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka, w ilości 583 sztuk o łącznej masie około 1909,113 m3.

 

Wyniki aukcji:

Zadanie nr 1

Licytant który zaoferował najwyższą cenę:

ASBAR Sp. z o.o.

Bartłomiej Botuliński

15-881 Białystok

ul. Sukienna 2C/8

cena brutto: 107890,36 zł

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Miszczuk, Zarząd Dróg Powiatowych

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-10-17

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-10-17